Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Shilling Uganda (UGX)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Shilling Uganda (UGX)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 8.296.395 Lượng 529.855,88 6,83 %
221.237 Gram 14.129,49
6.881.246 Ounce 439.476,27
221.237.193 Kilo 14.129.490,24