Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Shilling Uganda (UGX)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Shilling Uganda (UGX)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.717.687 Lượng -705.641,19 -8,52 %
205.805 Gram -18.817,10
6.401.251 Ounce -585.277,18
205.804.986 Kilo -18.817.098,30