Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Shilling Uganda (UGX)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Shilling Uganda (UGX)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.717.687 Lượng 1.924.650,31 34,08 %
205.805 Gram 51.324,01
6.401.251 Ounce 1.596.355,10
205.804.986 Kilo 51.324.008,18