Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Đô la Mỹ (USD)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Đô la Mỹ (USD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.015,00 Lượng -100,73 -4,84 %
53,733 Gram -2,69
1.671,29 Ounce -83,55
53.733 Kilo -2.686,04