Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đô la Mỹ (USD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đô la Mỹ (USD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 2.081,55 Lượng -46,66 -2,19 %
55,508 Gram -1,24
1.726,49 Ounce -38,70
55.508 Kilo -1.244,37