Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Uruguay (UYU)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Uruguay (UYU)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 86.846 Lượng 2.231,32 2,64 %
2.315,90 Gram 59,50
72.033 Ounce 1.850,71
2.315.899 Kilo 59.501,85