Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Uruguay (UYU)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Uruguay (UYU)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 95.911 Lượng 1.408,89 1,51 %
2.557,63 Gram 37,57
79.551 Ounce 1.168,57
2.557.625 Kilo 37.570,31