Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Som Uzbekistan (UZS)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Som Uzbekistan (UZS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 23.552.070 Lượng 1.186.397,51 5,26 %
628.055 Gram 31.637,27
19.534.701 Ounce 984.029,00
628.055.207 Kilo 31.637.266,96