Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Som Uzbekistan (UZS)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Som Uzbekistan (UZS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 30.141.936 Lượng 1.047.261,40 3,64 %
803.785 Gram 27.926,97
25.000.507 Ounce 868.625,89
803.784.968 Kilo 27.926.970,70