Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Som Uzbekistan (UZS)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Som Uzbekistan (UZS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 22.193.422 Lượng -1.290.620,66 -5,57 %
591.825 Gram -34.416,55
18.407.802 Ounce -1.070.474,39
591.824.591 Kilo -34.416.550,95