Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bolivar Venezuela (VES)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bolivar Venezuela (VES)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 12.554 Lượng 833,16 7,11 %
334,76 Gram 22,22
10.412 Ounce 691,05
334.764 Kilo 22.217,71