Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Bolivar Venezuela (VES)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Bolivar Venezuela (VES)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 16.350 Lượng -844.619.846,25 -100,00 %
435,99 Gram -22.523.195,90
13.561 Ounce -700.549.701,13
435.992 Kilo -22.523.195.899,88