Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 47.777.042 Lượng -1.746.893,43 -3,58 %
1.274.054 Gram -46.583,82
39.627.523 Ounce -1.448.918,91
1.274.054.449 Kilo -46.583.824,76