Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

NgàyGiá cuối cùngĐơn vịChênh lệch giá
14/05/2151.076.910Lượng1.026.291,702,05 %
1.362.051Gram27.367,78
42.364.520Ounce851.233,07
1.362.050.939Kilo27.367.778,65