Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Đồng Việt Nam (VND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 47.777.042 Lượng -1.089.317,27 -2,27 %
1.274.054 Gram -29.048,46
39.627.523 Ounce -903.508,12
1.274.054.449 Kilo -29.048.460,65