Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

NgàyGiá cuối cùngĐơn vịChênh lệch giá
14/05/2151.076.910Lượng14.885.823,4641,13 %
1.362.051Gram396.955,29
42.364.520Ounce12.346.689,73
1.362.050.939Kilo396.955.292,36