Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 52.459.784 Lượng 2.669.485,25 5,36 %
1.398.928 Gram 71.186,27
43.511.511 Ounce 2.214.140,60
1.398.927.566 Kilo 71.186.273,21