Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 47.777.042 Lượng 11.390.500,14 31,99 %
1.274.054 Gram 303.746,67
39.627.523 Ounce 9.447.577,52
1.274.054.449 Kilo 303.746.670,42