Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

NgàyGiá cuối cùngĐơn vịChênh lệch giá
13/05/2150.714.960Lượng16.445.996,4347,99 %
1.352.399Gram438.559,90
42.064.309Ounce13.640.737,82
1.352.398.936Kilo438.559.904,82