Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Đồng Việt Nam (VND)

Giá Vàng gần đây theo Đồng Việt Nam (VND)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 50.829.792 Lượng 341.643,89 0,68 % 50.353.449 50.840.785
1.355.461 Gram 9.110,50 1.342.759 1.355.754
42.159.553 Ounce 283.368,34 41.764.463 42.168.671
1.355.461.108 Kilo 9.110.503,70 1.342.758.650 1.355.754.260