Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/07/24 1.740.453 Lượng 24.783,04 1,44 %
46.412 Gram 660,88
1.443.577 Ounce 20.555,70
46.412.082 Kilo 660.880,96