Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/09/23 1.424.555 Lượng 29.958,14 2,15 %
37.988 Gram 798,88
1.181.563 Ounce 24.848,06
37.988.133 Kilo 798.883,70