Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 1.377.933 Lượng 25.190,89 1,86 %
36.745 Gram 671,76
1.142.893 Ounce 20.893,98
36.744.870 Kilo 671.756,98