Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
26/09/22 1.334.963 Lượng -26.831,34 -1,97 %
35.599 Gram -715,50
1.107.253 Ounce -22.254,61
35.599.000 Kilo -715.502,33