Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 1.486.198 Lượng 53.964,43 3,81 %
39.632 Gram 1.439,05
1.232.692 Ounce 44.759,50
39.631.955 Kilo 1.439.051,37