Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 1.486.198 Lượng 122.744,32 9,10 %
39.632 Gram 3.273,18
1.232.692 Ounce 101.807,33
39.631.955 Kilo 3.273.181,81