Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 1.367.592 Lượng 510.690,27 59,60 %
36.469 Gram 13.618,41
1.134.317 Ounce 423.579,81
36.469.133 Kilo 13.618.407,11