Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 1.486.198 Lượng 604.976,16 69,82 %
39.632 Gram 16.132,70
1.232.692 Ounce 501.782,99
39.631.955 Kilo 16.132.697,68