Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Giá Vàng gần đây theo CFA franc Trung Phi (XAF)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
23/02/24 UTC 9:50 AM UTC 23/02/24 9:50 AM UTC 1.474.453 Lượng -4.961,63 -0,34 % 1.474.100 1.480.635
39.319 Gram -132,31 39.309 39.484
1.222.950 Ounce -4.115,30 1.222.657 1.228.077
39.318.742 Kilo -132.310,11 39.309.346 39.483.598