Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Đông Caribbea (XCD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Đông Caribbea (XCD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 5.777,99 Lượng 106,21 1,87 %
154,08 Gram 2,83
4.792,42 Ounce 88,09
154.080 Kilo 2.832,25