Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Đô la Đông Caribbea (XCD)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Đô la Đông Caribbea (XCD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 5.620,18 Lượng -140,98 -2,45 %
149,87 Gram -3,76
4.661,52 Ounce -116,93
149.871 Kilo -3.759,45