Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.343.636 Lượng -27.931,30 -2,04 %
35.830 Gram -744,83
1.114.447 Ounce -23.166,95
35.830.289 Kilo -744.834,62