Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.343.636 Lượng 160.699,09 13,61 %
35.830 Gram 4.285,31
1.114.447 Ounce 133.288,01
35.830.289 Kilo 4.285.309,01