Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.343.636 Lượng 76.097,78 6,01 %
35.830 Gram 2.029,27
1.114.447 Ounce 63.117,48
35.830.289 Kilo 2.029.274,21