Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Giá Vàng gần đây theo CFA franc Tây Phi (XOF)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
08/12/23 UTC 10:10 PM UTC 08/12/23 10:10 PM UTC 1.471.472 Lượng -14.726,73 -0,99 % 1.467.926 1.492.595
39.239 Gram -392,71 39.145 39.803
1.220.477 Ounce -12.214,73 1.217.536 1.237.997
39.239.242 Kilo -392.712,76 39.144.683 39.802.524