Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 244.434 Lượng 29.234,39 13,61 %
6.518,25 Gram 779,58
202.740 Ounce 24.247,76
6.518.249 Kilo 779.583,73