Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 244.434 Lượng 13.843,72 6,01 %
6.518,25 Gram 369,17
202.740 Ounce 11.482,34
6.518.249 Kilo 369.165,75