Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rial Yemen (YER)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rial Yemen (YER)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 612.218 Lượng 20.142,08 3,44 %
16.326 Gram 537,12
507.789 Ounce 16.706,37
16.325.802 Kilo 537.122,13