Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rial Yemen (YER)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rial Yemen (YER)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 535.534 Lượng 9.800,40 1,86 %
14.281 Gram 261,34
444.186 Ounce 8.128,71
14.280.911 Kilo 261.344,11