Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Rial Yemen (YER)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Rial Yemen (YER)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 529.283 Lượng 4.963,59 0,95 %
14.114 Gram 132,36
439.001 Ounce 4.116,93
14.114.224 Kilo 132.362,47