Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rial Yemen (YER)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rial Yemen (YER)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 504.253 Lượng 104.830,80 26,78 %
13.447 Gram 2.795,49
418.240 Ounce 86.949,39
13.446.743 Kilo 2.795.487,91