Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
08/06/23 44.687 Lượng -2.419,20 -5,19 %
1.191,64 Gram -64,51
37.064 Ounce -2.006,55
1.191.643 Kilo -64.512,12