Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
14/06/24 51.624 Lượng -1.281,14 -2,42 %
1.376,64 Gram -34,16
42.818 Ounce -1.062,61
1.376.640 Kilo -34.163,85