Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 35.907 Lượng 637,24 1,81 %
957,53 Gram 16,99
29.782 Ounce 528,55
957.526 Kilo 16.993,18