Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Rand Nam Phi (ZAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 46.032 Lượng 8.220,25 21,86 %
1.227,51 Gram 219,21
38.180 Ounce 6.818,09
1.227.512 Kilo 219.206,70