Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Rand Nam Phi (ZAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 35.460 Lượng 4.036,25 12,79 %
945,59 Gram 107,63
29.411 Ounce 3.347,77
945.590 Kilo 107.633,44