Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 46.032 Lượng 11.436,15 33,25 %
1.227,51 Gram 304,96
38.180 Ounce 9.485,44
1.227.512 Kilo 304.964,13