Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) Tháng Mười Hai 2020

Lịch sử giá Bạch kim theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) - Tháng Mười Hai 2020

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/12/207.948,33211,96
02/12/208.038,51214,36
03/12/208.153,13217,42
04/12/208.354,50222,79
07/12/208.061,66214,98
08/12/208.105,76216,15
09/12/207.925,66211,35
10/12/208.132,41216,86
11/12/207.992,72213,14
14/12/207.974,36212,65
15/12/208.202,82218,74
16/12/208.168,49217,83
17/12/208.249,68219,99
18/12/208.192,96218,48
21/12/208.000,48213,35
22/12/207.940,60211,75
23/12/208.028,91214,10
24/12/208.093,96215,84
25/12/208.090,04215,73
28/12/208.144,54217,19
29/12/208.294,00221,17
30/12/208.420,50224,55
31/12/208.448,38225,29