Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Krone Đan Mạch (DKK) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Krone Đan Mạch (DKK) - Tháng Giêng 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/01/217.934,96211,60
04/01/217.857,36209,53
05/01/218.125,13216,67
06/01/218.032,52214,20
07/01/218.186,08218,30
08/01/217.844,28209,18
11/01/217.647,19203,92
12/01/217.923,77211,30
13/01/218.121,07216,56
14/01/218.271,55220,57
15/01/217.989,16213,04
18/01/218.053,87214,77
19/01/218.039,42214,38
20/01/218.243,35219,82
21/01/218.320,97221,89
22/01/218.125,26216,67
25/01/218.133,81216,90
26/01/218.131,44216,84
27/01/217.921,46211,24
28/01/217.939,54211,72
29/01/217.953,58212,10