Bullion Rates > Biểu đồ giá Bạch kim 90 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Giá Bạch kim trong 90 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

NgàyGiá cuối cùngĐơn vịChênh lệch giá
14/10/21933,50Lượng-66,92-6,72 %
24,893Gram-1,78
774,27Ounce-55,51
24.893Kilo-1.784,60