Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Dalasi Gambia (GMD) Tháng Năm 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Dalasi Gambia (GMD) - Tháng Năm 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
03/05/2176.1252.030,00
04/05/2176.5862.042,30
05/05/2176.0232.027,29
06/05/2177.5602.068,28
07/05/2177.5782.068,76
10/05/2177.3502.062,67
11/05/2176.5002.039,99
12/05/2175.0472.001,25
13/05/2174.7751.993,99
14/05/2175.9672.025,78
17/05/2176.6112.042,97
18/05/2175.3972.010,59
19/05/2173.7781.967,40
20/05/2173.9831.972,88
21/05/2172.3711.929,88
24/05/2172.8081.941,56
25/05/2173.8281.968,76
26/05/2173.6481.963,95
27/05/2172.9731.945,96
28/05/2173.0131.947,01
31/05/2173.4331.958,22