Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Kuna Croatia (HRK) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Kuna Croatia (HRK) - Tháng Giêng 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/01/218.088,56215,69
04/01/217.980,16212,80
05/01/218.256,77220,18
06/01/218.163,56217,69
07/01/218.318,79221,83
08/01/217.983,17212,88
11/01/217.788,89207,70
12/01/218.071,21215,23
13/01/218.275,03220,67
14/01/218.418,00224,48
15/01/218.109,64216,26
18/01/218.175,57218,02
19/01/218.175,60218,02
20/01/218.382,81223,54
21/01/218.460,31225,61
22/01/218.262,01220,32
25/01/218.271,65220,58
26/01/218.267,38220,46
27/01/218.050,31214,68
28/01/218.076,61215,38
29/01/218.090,73215,75