Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Kuna Croatia (HRK) Tháng Mười 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Kuna Croatia (HRK) - Tháng Mười 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/10/217.617,37203,13
04/10/217.545,01201,20
05/10/217.536,51200,97
06/10/217.747,16206,59
07/10/217.708,92205,57
08/10/218.058,40214,89
11/10/217.932,33211,53
12/10/217.935,62211,62
13/10/218.002,09213,39
14/10/218.268,21220,49
15/10/218.274,58220,66
18/10/218.100,92216,02
19/10/218.115,73216,42
20/10/218.190,49218,41
21/10/218.207,32218,86
22/10/218.136,83216,98
25/10/218.304,25221,45
26/10/218.073,54215,29
27/10/217.921,76211,25
28/10/217.930,73211,49
29/10/218.025,52214,01