Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Kuna Croatia (HRK) Tháng Hai 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Kuna Croatia (HRK) - Tháng Hai 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/02/218.572,15228,59
02/02/218.326,46222,04
03/02/218.385,72223,62
04/02/218.412,72224,34
05/02/218.532,11227,52
08/02/218.796,13234,56
09/02/218.895,82237,22
10/02/219.372,55249,93
11/02/219.310,82248,29
12/02/219.456,79252,18
15/02/219.839,31262,38
16/02/219.540,92254,42
17/02/219.523,06253,95
18/02/219.633,05256,88
19/02/219.606,45256,17
22/02/219.581,01255,49
23/02/219.328,61248,76
24/02/219.546,68254,58
25/02/219.151,14244,03
26/02/219.021,59240,58