Bullion Rates > Biểu đồ giá Bạch kim trong 30 ngày qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Giá Bạch kim trong 30 ngày qua tính theo Kíp Lào (LAK)

NgàyGiá cuối cùngĐơn vịChênh lệch giá
14/10/2112.929.813Lượng1.946.153,9417,72 %
344.795Gram51.897,44
10.724.324Ounce1.614.190,77
344.795.015Kilo51.897.438,49