Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) - Tháng Giêng 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/01/2165.6991.751,98
04/01/2165.0711.735,23
05/01/2167.2961.794,55
06/01/2166.5301.774,12
07/01/2167.8011.808,03
08/01/2164.9871.732,97
11/01/2163.4101.690,93
12/01/2165.6271.750,05
13/01/2167.2661.793,77
14/01/2168.5781.828,76
15/01/2166.2291.766,11
18/01/2166.7041.778,78
19/01/2166.5871.775,66
20/01/2168.2821.820,86
21/01/2168.9131.837,69
22/01/2167.2911.794,43
25/01/2167.3621.796,31
26/01/2167.3761.796,68
27/01/2165.6241.749,98
28/01/2165.7751.754,00
29/01/2165.8901.757,07