Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) Tháng Hai 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) - Tháng Hai 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/02/2169.7181.859,16
02/02/2167.6691.804,52
03/02/2168.2821.820,86
04/02/2168.4581.825,54
05/02/2169.5241.853,97
08/02/2171.7011.912,03
09/02/2172.5331.934,23
10/02/2176.3392.035,71
11/02/2175.8572.022,85
12/02/2176.9882.053,02
15/02/2180.0992.135,98
16/02/2177.6632.071,01
17/02/2177.5032.066,76
18/02/2178.3922.090,46
19/02/2178.1032.082,74
22/02/2177.9652.079,06
23/02/2175.8712.023,22
24/02/2177.5782.068,74
25/02/2174.4011.984,03
26/02/2173.3061.954,83