Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) Tháng Tư 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) - Tháng Tư 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/04/2176.6042.042,78
02/04/2176.7672.047,11
05/04/2176.2602.033,61
06/04/2177.6262.070,03
07/04/2176.9392.051,71
08/04/2176.8572.049,53
09/04/2175.2482.006,61
12/04/2173.2471.953,25
13/04/2172.1111.922,95
14/04/2172.8131.941,68
15/04/2174.4081.984,21
16/04/2174.6961.991,89
19/04/2174.7551.993,48
20/04/2173.4491.958,64
21/04/2175.1612.004,30
22/04/2174.7001.992,00
23/04/2175.5792.015,44
26/04/2176.5482.041,27
27/04/2175.5412.014,41
28/04/2174.7611.993,62
29/04/2173.5961.962,56
30/04/2174.0671.975,12