Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) Tháng Năm 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) - Tháng Năm 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
03/05/2175.9442.025,17
04/05/2176.7432.046,48
05/05/2176.1862.031,62
06/05/2177.3162.061,77
07/05/2176.7562.046,83
10/05/2176.6342.043,57
11/05/2175.8462.022,55
12/05/2174.7241.992,65
13/05/2174.4561.985,49
14/05/2175.2032.005,42
17/05/2175.9372.024,98
18/05/2174.2221.979,26
19/05/2172.9161.944,44
20/05/2172.8731.943,27
21/05/2171.4771.906,05
24/05/2171.7241.912,63
25/05/2172.4421.931,79
26/05/2172.6961.938,56
27/05/2171.9621.918,99
28/05/2172.0281.920,75
31/05/2172.3221.928,58