Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) Tháng Sáu 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) - Tháng Sáu 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/06/2172.7701.940,53
02/06/2172.6631.937,68
03/06/2171.2451.899,86
04/06/2171.3811.903,48
07/06/2171.7131.912,36
08/06/2171.0971.895,93
09/06/2170.3721.876,58
10/06/2170.5541.881,43
11/06/2170.5941.882,51
14/06/2171.6231.909,94
15/06/2170.8301.888,80
16/06/2169.6971.858,59
17/06/2166.3021.768,06
18/06/2165.3511.742,70
21/06/2166.2931.767,80
22/06/2167.1361.790,31
23/06/2167.7181.805,81
24/06/2168.2861.820,96
25/06/2169.1071.842,86
28/06/2168.1521.817,39
29/06/2166.8471.782,58
30/06/2167.4001.797,34