Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) Tháng Tám 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) - Tháng Tám 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
02/08/2166.1671.764,45
03/08/2165.8231.755,27
04/08/2164.4911.719,76
05/08/2163.3121.688,32
06/08/2162.1251.656,66
09/08/2162.2411.659,75
10/08/2163.3701.689,86
11/08/2164.6731.724,62
12/08/2164.7401.726,39
13/08/2165.0051.733,47
16/08/2164.7261.726,03
17/08/2163.4201.691,21
18/08/2163.3921.690,47
19/08/2162.1451.657,21
20/08/2163.3251.688,67
23/08/2164.3771.716,72
24/08/2164.0761.708,69
25/08/2163.0291.680,77
26/08/2162.0971.655,93
27/08/2163.7121.699,00
30/08/2163.4671.692,45
31/08/2163.8021.701,39