Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) Tháng Chín 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) - Tháng Chín 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/09/2162.9991.679,97
02/09/2162.6921.671,78
03/09/2164.1541.710,76
06/09/2164.0251.707,34
07/09/2162.8091.674,90
08/09/2161.7261.646,02
09/09/2161.5441.641,16
10/09/2160.3041.608,12
13/09/2160.7141.619,03
14/09/2159.4081.584,23
15/09/2159.6891.591,72
16/09/2159.1341.576,91
17/09/2159.7621.593,65
20/09/2157.8861.543,62
21/09/2160.6101.616,26
22/09/2163.5261.694,02
23/09/2162.8311.675,50
24/09/2162.4231.664,62
27/09/2162.4251.664,66
28/09/2161.6371.643,66
29/09/2161.1821.631,52
30/09/2162.0551.654,81